Vind je plek met Upavana!

Beleidsplan 2018

Het idee is nu dat we het www.upavana.org platform tijdelijk offline zetten totdat we een partner(s) vinden die willen investeren in een verbeterd platform en eventueel zelf stukken grond zouden willen inbrengen als start. Aan het einde van het jaar is ook besloten te besparen op de jaarlijkse lopende IT kosten (649 Euro).

Wat betreft het platform spelen de volgende vraagstukken en uitdagingen:

De vraagstukken die naar boven komen wat betreft de grondaanbieders zijn vaak financieel van aard.
De verwachting bij de grondaanbieders is dat de stukken land worden omgezet in bouwgrond. Hierdoor verwacht men een goed rendement te krijgen op de investering. Het platform zal hier een antwoord op moeten gaan geven in de vorm van een verdienmodel wat voor de grondaanbieder acceptabel is en overeenkomt met de economische verwachtingen wat met ten aanzien van het stuk land die de grondaanbieders heeft.

Tenslotte lijkt het erop dat urgentie rondom biodiversiteit en het herstel ervan bij deze groep nog niet speelt of relevant lijkt te zijn. Bij de gemeentes en provincies merken we daarnaast dat de regelgeving rond bestemming en exploitatie een uitdaging blijkt te zijn. De wil bij de overheid om te ondernemen en samen te werken met de burger is zeer duidelijk aanwezig echter het lijkt daarin nog niet slagvaardig te kunnen en of te willen zijn.Er spelen wellicht andere belangen of de kennis en de wil om te kunnen executeren op dit vlak is nog niet toereikend. De overheid kiest er op dit moment vooral voor om prijsvragen uit te schrijven voor specifieke stukken grond.

Tot slot mist het platform de volgende kenmerken:

Bekendheid: (de site mist naamsbekendheid, de site is moeilijk te vinden (geen SEO of zoekmachine doorlink investeringen zijn tot op hedengedaan)

Er mist een goede algoritmisch koppelingen tussen aanbieder en initiatiefnemer. De verwachting is dat bepaalde “gaming” applicaties de gebruikersvriendelijk en het plezier om het platform te gebruiken naar grote waarschijnlijkheid zal stimuleren.

De stichting zal in 2018 met deze kennis en inzichten aan de slag gaan zodat we het platform kunnen verbeteren. De bedoeling is dat er een white paper zal worden geschreven waarin dit duidelijk wordt. Hiervoor zoekt de stichting vrijwilligers en of geïnteresseerden die hieraan mee kunnen helpen en werken. Dit zal de stichting beter in staat stellen donateurs, partners, bedrijven, organisaties, grondaanbieders en grondinitiatiefnemers over te halen en aan te trekken.

 

 

© 2020 Upavana all rights reserved. · Gebruikersvoorwaarden · Privacy Policy · Over ons · info@upavana.org