Vind je plek met Upavana!

Over ons

Stichting Grond van Bestaan (voorheen Upavana) geeft de Aarde weer een stem.

Hoe gaat dit in zijn werk?
Gronden die door gemeenschappen zijn vrijgekocht, worden voor een symbolisch bedrag overgedragen aan de stichting.
Gronden in particulier bezit of in het bezit van een organisatie/bedrijf kunnen worden gedoneerd aan de stichting.
Vervolgens worden de gronden voor de eeuwigheid duurzaam beheerd namens de gemeenschap. 
De stichting heeft het juridisch beheer over de gronden en zal nooit tot verkoop overgaan. 

Als eerste commons platform in Nederland brengen we  grondbezitters en regionale community land trust organisaties (CLT) samen.
Grond van Bestaan fungeert als regisseur en coordinator tussen vrijgemaakte grond en regionale CLT's. 
Het gaat om de volgende betrokkenen, belanghebbenden en of partijen:

1. De gemeenschap en of betrokkenen in het gebied, klanten van het bedrijf als onderdeel van een CLT.

2. De gebruikers, de ondernemer(s) of bewoner(s) zelf.

3. De stem van de Aarde. Dit willen we duidelijk maken door o.a. ecologische resultaten door middel van monitoring te verzamelen van de hoeveelheid bodemleven, waterkwaliteit, vogelnesten, insecten etc.

De gemeenschap stelt voorwaarden waaronder de grond kan worden toegewezen aan daartoe capabele en ondernemende mensen. De ondernemer heeft zich aan deze voorwaarden te houden om gebruiksrecht over de grond te verwerven en ook te behouden.

Een spel van relaties, verbindingen maken, eigenaarschap nemen en afstemmen. Een spel waar Grond van Bestaan op toeziet om vervolgens te handelen naar de gewenste uitkomst en gestelde doelen.

Zo is zij in staat de gronden te beheren namens de Aarde, voor de mensheid zelf. Voor jou en mij. Zodat we uiteindelijk allemaal toegang hebben tot de grond en haar op een gezonde en duurzame manier beheren en bewerken.

Hoe kun je meedoen?
Misschien heb jij al een stuk grond in eigendom en ook al een gemeenschap van afnemers om je heen? Dan is de stap klein om de grond ook daadwerkelijk uit de handel te halen en op een andere manier in beheer te nemen. Of misschien ben jij al een gemeenschap op zoek naar grond? Of heb je een andere gedachte, wens of intentie over een stuk land die hierboven niet wordt vermeld maar waar je graag van gedachten met ons over wilt wisselen.
Hoe dan ook, als je met ons aan de slag wil, neem dan gelieve contact met ons op. 
Geld schenken ten behoeve van het vrijmaken van grond kan via onze stichting Grond van Bestaan.
Wij beschikken als non-profit stichting over een ANBI status.

Missie

Het verwerven en juridisch beheren van gronden ten behoeve van kringlooplandbouw en natuurherstel.
Het opstellen van de diverse gebruikers- beheerovereenkomsten waarbij  en opstalrechten en pacht en erfpachtovereenkomsten tot de mogelijkheden behoren met betrekking tot de ondernemer en de gemeenschap. Dit alles op voorspraak en in samenwerking met de betrokkenen van de betreffende regionale Community Land Trust (CLT) Nederland.

 Hierbij zal de CLT en de ondernemer veel vrijheid hebben om het gezamenlijke doel een gezonde bodem en producten oogsten mogelijk te maken. 

- Het verzorgen van het administratieve beheer zoals WOZ afdracht , innen van pachtgelden, canon, e.d met als doel de gemaakte kosten te dekken en dergelijke.

- Het verwerven van gelden ten behoeve van het vrijmaken van gronden ten behoeve van CLT’s.

Visie 

De transitie naar natuurherstel en kringlooplandbouw maken door er op diverse manieren aan toe bijdragen dat 25% van de gronden in Nederland in 2030 een lagere marktwaarde behalen (inschalen in een andere bestemmingscategorie) waardoor het vrijmaken van gronden laagdrempeliger en daardoor ook haalbaarder en eenvoudiger wordt. 

 

Bestuur

Het huidige bestuur van de stichting Upavana bestaat uit de volgende personen ...

» Lees verder

Beleidsplan 2020

Eind April verwacht

» Lees verder

Beleidsplan 2019

In 2019 zullen we op onze proeftuin in Loenen thans bekend als "Labland" natuurlijke landbouw experimenten opzetten ter bescherming en ...

» Lees verder

Beleidsplan 2018

Het idee is nu dat we het www.upavana.org platform tijdelijk ...

» Lees verder

Jaarverslag 2018

De stichting is in 2018 met deze kennis en inzichten aan de slag ...

» Lees verder

Jaarverslag 2017

(Inclusief financiële prognose)

Stichting Upavana heeft de visie dat in Nederland veel onbenutte ...

» Lees verder

Voorbeeldtuin Loenen

In 2017 zijn we druk bezig geweest met natuurlijke voedselproductie op de ...

» Lees verder

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de Stichting Upavana krijgen geen beloning toegekend en uitgekeerd.

» Lees verder

© 2020 Upavana all rights reserved. · Gebruikersvoorwaarden · Privacy Policy · Over ons · info@upavana.org