• Prijs per jaar
 • € 0,-
 •  
 • Vierkante meters
 • 200 m²
 •  
 • Geschikt voor
 • Educatie
 • Natuurlijke Landbouw
 • Park
 • Voedselproductie
 •  
 • Aangeboden door...
 • Ik heb nog geen matches.

De Leedjes tussen het water en riet

Aan de zuidkant van de Leedjes is er vele water en riet. Er zijn een aantal drogere stukken die geschikt zijn om voedsel te bebouwen en die goed af te scheiden zijn voor wandelaars. We het het grootste stuk op de kaart gezet.

Graag komen we in contact met geïnteresseerden.

Wensen van Provincie-Noord-Holland.
- de ontwikkeling van het perceel moet substantieel bijdragen aan de plaatselijke biodiversiteit. Bij het indienen van plannen moet het verhogen van de biodiversiteit aannemelijk worden gemaakt.
- de pachtprijs is nihil als aan bovengenoemde voorwaarde wordt voldaan. Dit wordt door een bevoegd ecoloog van Provincie Noord-Holland beoordeeld. Beoordeling vindt plaats bij het indienen van de plannen en regelmatig gedurende het geldig zijn van het pachtcontract.

Voorwwaarden
- activiteiten op het perceel mogen op geen enkele manier de verkeersveiligheid beïnvloeden
- activiteiten moeten altijd in goed overleg met omwonenden worden afgestemd.
- voordat activiteiten kunnen worden ontplooit moeten vergunningen met betrekking tot de bereikbaarheid en parkeergelegenheid worden geregeld met het daarvoor bevoegde gezag.


Bebouwing
Geen bebouwing

Landschaptype
Zeeklei

Vegetatie
Weiland
Paden/oevers

Match met De Leedjes tussen het water en riet

Match met dit aanbod en stuur de aanbieder een persoonlijk bericht. Wij wensen jullie veel succes!

© 2020 Upavana all rights reserved. · Gebruikersvoorwaarden · Privacy Policy · Over ons · info@upavana.org