• Prijs per jaar
  • € 0,-
  •  
  • Vierkante meters
  • 30.000 m²
  •  
  • Geschikt voor
  • Stadstuinbouw
  •  
  • Aangeboden door...
  • Ik heb nog geen matches.

Wognum N241

 

Het betreft een stuk grond, omringd door een sloot. Er omheen zijn akkers. Langs een drukke weg, verkeersveiligheid is een zorg bij parkeren, daarom alleen per fiets bereikbaar . Het stuk grond ligt aan de rand van het dorp Wognum.

Graag komen we in contact met geïnteresseerden.

Wensen van Provincie-Noord-Holland.
- de ontwikkeling van het perceel moet substantieel bijdragen aan de plaatselijke biodiversiteit. Bij het indienen van plannen moet het verhogen van de biodiversiteit aannemelijk worden gemaakt.
- de pachtprijs is nihil als aan bovengenoemde voorwaarde wordt voldaan. Dit wordt door een bevoegd ecoloog van Provincie Noord-Holland beoordeeld. Beoordeling vindt plaats bij het indienen van de plannen en regelmatig gedurende het geldig zijn van het pachtcontract.

Voorwwaarden
- activiteiten op het perceel mogen op geen enkele manier de verkeersveiligheid beïnvloeden
- activiteiten moeten altijd in goed overleg met omwonenden worden afgestemd.
- voordat activiteiten kunnen worden ontplooit moeten vergunningen met betrekking tot de bereikbaarheid en parkeergelegenheid worden geregeld met het daarvoor bevoegde gezag.


Landschaptype
Zeeklei

Vegetatie
Weiland

Huidige bestemmingsplan
Landbouwgrond
Agrarisch

Dubbelbestemming
Straalpad
Geluidszone
Leiding
Waterverkeer

Match met Wognum N241

Match met dit aanbod en stuur de aanbieder een persoonlijk bericht. Wij wensen jullie veel succes!

© 2019 Upavana all rights reserved. · Gebruikersvoorwaarden · Privacy Policy · Over ons · info@upavana.org